PELAN STRATEGIK PENGAJIAN TINGGI NEGARA, FASA 2, 2011-2015

Posted: Ogos 26, 2011 in Rencana

-Klik Pada Foto-

Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) Fasa 2 digubal bagi pelaksanaan Fasa 2 yang berlandaskan pencapaian setiap Projek Agenda Kritikal (CAP) bagi pelaksanaan pada Fasa 1 dan berfokuskan kepada objektif PSPTN seperti yang termaktub dalam dokumen “Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara Melangkaui Tahun 2020”. Pembentukan PSPTN ini mengambil kira dasar-dasar kerajaan terkini, dengan rujukan khusus dibuat kepada dokumen berikut:

 • Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10)
 • Model Baharu Ekonomi Untuk Malaysia
 • Pelan Hala Tuju Program Transformasi Kerajaan (GTP)
 • Program Transformasi Ekonomi (ETP): Hala Tuju Untuk Malaysia

 

OBJEKTIF PSPTN FASA 2

PSPTN telah digubal secara komprehensif dan holistik bagi tujuan memartabatkan pengajian tinggi negara sebagai hab kecemerlangan pengajian tinggi antarabangsa. Pelan strategik ini telah memberi penekanan kepada tujuh teras utama, iaitu:

 

Teras 1 : Meluaskan akses dan meningkatkan ekuiti

Teras 2 : Menambah baik kualiti pengajaran dan pembelajaran

Teras 3 : Memperteguh penyelidikan dan inovasi

Teras 4 : Memperkasakan institusi pengajian tinggi

Teras 5 : Mempergiat pengantarabangsaan

Teras 6 : Membudayakan pembelajaran sepanjang hayat

Teras 7 : Memperkukuhkan sistem penyampaian KPT

 

PELAKSANAAN PSPTN FASA 2

PSPTN Fasa 2 ini menggariskan mekanisme dan pelan pelaksanaan, serta aspek keberhasilan yang diharapkan hasil daripada pelaksanaan inisiatif yang dirancang. Sebagaimana yang digariskan dalam PSPTN Fasa 1, aspek-aspek transformasi dan inisiatif yang dirancang berbeza dari segi tempoh pencapaian yang dirancang. Walaupun terdapat inisiatif yang bercorak jangka pendek yang boleh dicapai dalam tempoh RMKe-10, iaitu selari dengan tempoh PSPTN Fasa 2, terdapat juga sebahagian daripada inisiatif tersebut yang akan menjangkaui tempoh pelaksanaan yang lebih panjang.

 

STRATEGI PELAKSANAA PSPTN FAS 2

Dalam tempoh pelaksanaan PSPTN Fasa 1, setiap institusi telah menetapkan sasaran masing-masing berdasarkan jangkaan kemampuan. Bagi kebanyakan CAP, terdapat jurang antara pencapaian terkumpul institusi dengan sasaran kebangsaan yang ditetapkan oleh pihak CAP sentral.

Pelaksanaan Fasa 2 menetapkan bahawa sasaran yang telah ditetapkan pada peringkat sentral, diagihkan kepada setiap institusi yang berkaitan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahawa sasaran negara dapat dicapai dan isu-isu serta cabaran pelaksanaan dapat ditangani secara lebih efektif. Dalam konteks ini, pasukan projek CAP memainkan peranan yang penting dalam memacu tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan yang telah dirancang. Hubungan dua hala dengan pasukan iPMO adalah amat kritikal dan pasukan projek CAP berperanan sebagai pemudah cara kepada pelaksanaan di institusi untuk memastikan sasaran yang diagihkan kepada institusi berjaya dicapai, yang seterusnya akan menyumbang kepada pencapaian sasaran nasional dan akan membawa kepada kejayaan pencapaian CAP berkenaan.

Dalam memastikan pelan yang dirancang dijadikan panduan yang jitu bagi pelaksanaan inisiatif transformasi, pencapaian akan dipantau dan diukur melalui usaha-usaha pemantauan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengurusan Program (PMO). Usaha pemantauan yang berterusan penting untuk memastikan pelan yang dirancang tercapai dan ini dilaksanakan melalui proses penilaian, semak-semula (jika berkeperluan), program intervensi dan sebagainya. Usaha-usaha pemantauan juga merangkumi penyelesaian isu dan cabaran-cabaran yang menghalang atau melambatkan proses ke arah pencapaian KPI dan seterusnya keberhasilan yang ditetapkan.

Kajian hala tuju pelaksanaan PSPTN Fasa 2 akan dilaksanakan untuk memastikan bahawa kesemua CAP bergerak di atas landasan sama yang ditetapkan dalam dokumen “Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara Melangkaui Tahun 2020”.

 

KAITAN PSPTN FASA 1 DENGAN PSPTN FASA 2

Sehingga Disember 2010, iaitu pada tempoh berakhirnya PSPTN Fasa 1, 22 CAP telah dilaksanakan dalam usaha mencapai objektif PSPTN. Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi pada Majlis Amanat Tahun Baharu 2011 telah diumumkan satu CAP tambahan iaitu CAP ‘Program Pemindahan Pengetahuan’ (Knowledge Transfer Programme). Penambahan ini menjadikan bilangan CAP PSPTN Fasa 2 berjumlah 23 kesemuanya.

Sepertimana pelaksanaan Fasa 1, lima daripada CAP tersebut adalah projek-projek yang berpusatkan lima tonggak institusi, iaitu:

 • Tadbir Urus
 • Kepemimpinan
 • Akademia
 • Pengajaran dan Pembelajaran
 • Penyelidikan dan Pembangunan

Kelima-lima tonggak ini diberi penekanan dalam pelaksanaan PSPTN Fasa 2 dan diperhalusi dari aspek objektif strategik, pencetus transformasi dan kualiti pencapaian. Pemfokusan kepada kelima-lima tonggak ini penting untuk memastikan kelestarian institusi, peningkatan kualiti institusi serta kualiti produk yang dihasilkan.

18 CAP yang akan berperanan sebagai pemangkin transformasi bagi PSPTN Fasa 2 adalah seperti berikut:

 • Pengantarabangsaan
 • Industri-Akademia
 • Kebolehpasaran Siswazah
 • Institusi Pengajian Tinggi Swasta
 • Pembangunan Holistik Pelajar
 • Jaminan Kualiti
 • Transformasi Politeknik
 • Aksesibiliti dan Kelestarian
 • MyBrain15
 • Program Pemacuan Ke Arah Kecemerlangan (Apex)
 • e-Pembelajaran
 • Sistem Penyampaian KPT
 • Pembelajaran Sepanjang Hayat
 • Top Business School
 • Pusat Kecemerlangan (CoE)
 • Keusahawanan
 • Transformasi Kolej Komuniti
 • Program Pemindahan Pengetahuan

Kesemua 18 Pasukan Projek CAP memainkan peranan untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif yang menyumbang kepada peningkatan kualiti institusi pengajian tinggi negara, ke arah menjadi setanding dengan institusi tersohor dunia. Pendekatan yang diambil adalah melalui penghalusan aspek-aspek objektif strategik, pencetus transformasi dan kualiti pencapaian, berdasarkan pelan Fasa 1 dan pencapaian yang berkaitan.

Advertisements
Komen-komen
 1. keunggulan gemblengan ilmu metafisika dan penghusada :
  – bisa menurunkan ilmu sampai tingkat guru
  – bisa membuka padepokan sendiri
  – keilmuan terlengkap dibandingkan gemblengan manapun
  – masuknya ilmu bisa dirasakan
  – sistim Privat bukan gemblengan massal
  – bisa konsultasi sewaktu-waktu
  http://www.ilmumetafisika.com

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s