Arkib untuk November, 2010

Pro-Mahasiswa USM mengucapkan selamat menduduki peperiksaan akhir semester I sidang akademik 2010/2011. Kepada semua mahasiswa, diharapkan sentiasa tenang dan bersedia menghadapi peperiksaan. Jangan dilupa, slip peperiksaan dibawa ke dewan peperiksaan. Semoga anda beroleh kejayaan dan mengaplikasikan segala ilmu pengetahuan yang anda tuntut sepanjang semester ini. Pro-Mahasiswa bersama MAHASISWA INTELEK!